Lombardni kredit

(Lombard credit)

Lombardni kredit je posojilo zavarovano z zastavo nematerializiranih vrednostnih papirjev. Poleg teh je pri lombardnih kreditih zavarovanje lahko tudi bančni depozit ali pa celo polica življenjskega zavarovanja, ki ima določeno vrednost. Pomembno je da je zavarovanje lahko hitro unovčljivo.

V primeru zastave vrednostnih papirjev, so le-ti lahko last uporabnika kredita ali tretje osebe, ki je v to privolila. Podobno kot pri hipotekarnem posojilu in vpisu v zemljiško knjigo, se zastava na ime posojilodajalca (npr. banke) vpiše pri KDD-ju. Ko je kredit poplačan, izda banka nalog za sprostitev zastave vrednostnih papirjev.

Značilnost lombardnega kredita je, da posojilodajalcu ni potrebno ugotavljati kreditne sposobnosti posojilojemalca. Znesek kredita se določi v ustreznem razmerju glede na vrednost in vrsto zastavljenih sredstev - približno do 60% tržne vrednosti zastavljenih vrednostnih papirjev. Pri določanju višine in pogojev kredita se upoštevajo tudi dejavniki kot so boniteta podjetja (izdajatelja) ter likvidnost delnice na borzi.

Običajno se lombardni kredit odplačuje z mesečnim plačilom obresti, glavnica pa je poplačana šele ob zapadlosti kredita. So tudi krediti kjer se glavnica in obresti skupaj poplačaju ob zapadlosti. Odplačilna doba je odvisna od vrste zastave ter banke, ki kredit ponuja (največkrat 1-5 let).

Vendar najbolj pogosta uporaba takšnih posojil je pri centralnih bankah, ki lombardne kredite ponujajo komercijalnim bankam. V takšnem primeru je to predvsem kratkoročno posojilo in ima namen uravnavanja dnevne likvidnosti bank v državi. S tem imajo banke možnost na hiter način priti do denarja, če ga potrebujejo. Obrestna mera za takšna kratkoročna lombardna posojila centralnih bank zna bit nekoliko nižja od tiste na medbančnem trgu, kar občasno omogoča tudi arbitražo.

Ime "lombardni" pa je ta finančni produkt dobil po znani ulici Lombard Street v Londonu, kjer so angleški bančniki sklepali podobne posle.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.