Makroekonomija

(Macroeconomy, Macroeconomics)

Makroekonomija je veja oziroma področje ekonomije, ki proučuje obnašanje gospodarstva kot celote. Z drugimi besedami, makroekonomija je področje, ki se bavi proučevanjem ekonomskih pojavov na ravni celotnega državnega gospodarstva (ali gospodarstva nekega območja).

Za razliko od mikroekonomije, makroekonomija je osredotočena na širšo sliko. Ukvarja se s strukturo, uspešnostjo ter obnašanjem celotne agregatne ekonomije, in ne posameznih tržišč. Makroekonomija poskuša razumeti spremembe v gospodarstvu ter razložiti odnose med agregatnimi makro dejavniki (kot so npr. skupna potrošnja in inflacija, varčevanje in naložbe, mednarodna trgovina in BDP ...), medtem ko se mikroekonomija bolj osredotoča na posamezne dejavnike ter posamična tržišča.

Makroekonomija se predvsem ukvarja z naslednjimi področji in kako so le-ta med seboj povezana:

  • celoten output gospodarstva (bruto domači proizvod - BDP, bruto nacionalni proizvod - BNP ipd.),
  • zaposlenost (stopnja brezposelnosti, polna zaposlenost ipd.),
  • raven cen (inflacija, deflacija ipd.),
  • ekonomski odnosi s tujino (izvoz, uvoz, trgovinski presežek ali primanjkljaj ipd.),
  • gospodarski cikel (ekspanzija, recesija ipd.),
  • drugo.

Kot že rečeno, makroekonomija je osredotočena na trende v celotnem gospodarstvu. Na ta način postane makroekonomija ključen del pri upravljanju z državo, saj predstavlja podlago za ukrepe in odločanje. Makroekonomski trendi so eden ključnih dejvnikov pri oblikovanju fiskalne in monetarne politike v državi.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.