Medbančni trg

(Interbank market)

Medbančni trg predstavlja segment denarnega trga, na katerem si banke med seboj posojajo finančna sredstva. Medbančni trg je nastal na podlagi potreb bank po kratkoročnem financiranju in uravnavanju likvidnosti (pokrivanje dnevnih primanjkljajev oziroma plasiranje trenutnih presežnih sredstev). Zato so osnovni instrumenti na medbančnem trgu kratkoročna likvidnostna posojila ter medbančni depoziti. Banke si namreč na medbančnem trgu izposojajo presežna denarna sredstva drugih bank, večinoma z namenom da zadovoljijo potrebe po ustrezni višini obvezne rezerve, ki mora biti deponirana pri centralni banki. Gre za izredno fleksibilen finančni trg. Tovrstni likvidnostni presežki se med bankami prenašajo neposredno, brez kakršnih koli finančnih posrednikov. Transakcije niso zavarovane temveč je odnos med bankami bilateralen.

Obrestna mera na medbančnem trgu se oblikuje glede na povpraševanje in ponudbo po medbančnih posojilih. Tovrstna obrestna mera predstavlja tudi izhodišče za oblikovanje drugih obrestnih mer po katerih banke naprej posojajo denar fizičnim in pravnim osebam. Centralna banka lahko posredno vpliva na medbančno obrestno mero z uravnavanjem velikosti obveznih rezerv, ki jih morajo imeti banke deponirane, ter z določanjem višine obrestnih mer po katerih se banke lahko zadolžujejo pri njej.

V medbačni denarni trg sodi tudi trg medbančnih valutnih zamenjav.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.