Mikroekonomija

(Microeconomy, Microeconomics)

Mikroekonomija je veja oziroma področje ekonomije, ki proučuje ekonomske pojave in procese vezane na majhne gospodarske subjekte kot so podjetja in potrošniki. Za razliko od makroekonomije, ki se ukvarja z gospodarstvom kot celoto (agregatno gospodarstvo), se mikroekonomija bolj osredotoča na posamezne dele (enote) gospodarstva – individualna podjetja, podjetnike, potrošnike – ter kako so njihove dejavnosti med seboj povezane. Povedano drugače, medtem ko makroekonomija proučuje obnašanje celotnega agregatnega gospodarstva, mikroekonomija proučuje obnašanje posameznih gospodarskih udeležencev iz vidika proizvodnje, potrošnje in tržišča.

Utemeljitelj mikroekonomije kot ekonomske discipline naj bi bil Adam Smith in njegova knjiga »Bogastvo narodov« (angl. Wealth of Nations) iz leta 1776. Hkrati sta večino sodobnih mikroekonomskih študij oblikovala Leon Walras ter Alfred Marshall s svojima teorijama ekvilibrija oziroma delnega ekvilibrija.

Kot že rečeno, mikroekonomija proučuje posamezne subjekte ekonomije, predvsem iz vidika stroškov proizvajanja, ustvarjanja in razdelitve dobička, oblikovanja cen, distribucije na posameznih trgih, varčevanja in zasebne potrošnje ipd. Npr. pri potrošnji proučuje kako izbrati blago in izdelke na tržišču, pri proizvodnji pa kaj in kako proizvajati. S tem mikroekonomija analizira medsebojno odvisnost potrošnikov in proizvajalcev ter procese sprejemanja odločitev glede uporabe resursov in izbire izdelkov in storitev. Povedano drugače, mikroekonomija je osredotočena na odločitve, ki jih podjetja in potrošniki sprejemajo, kateri dejavniki vplivajo na njihovo izbiro ter kako njihove odločitve oblikujejo trge, cene, ponudbo in povpraševanje. Fokus mikroekonomije je takrat na tržišču ter kako le-to vpliva na celoten cikel proizvodnje in potrošnje na tem trgu.

Eden osnovnih ciljev mikroekonomije je pravzaprav analizirati mehanizme tržišča, kako le-ti oblikujejo relativne cene med produkti (izdelki in storitve), ter kako vplivajo na uporabo resursov za izvedbo teh produktov. Mikroekonomija analizira tudi tržni neuspeh, ko trgi ne proizvajajo zadovoljive rezultate, ter ugotavlja teoretične pogoje za konkurenčnost in tržni uspeh.

Mikroekonomija ne poskuša natančno razložiti kaj bi se naj zgodilo na posamičnem trgu. Mikroekonomija preprosto pojasnjuje kaj lahko pričakujemo, če se določeni pogoji spremenijo. Npr. če proizvajalec računalnikov dvigne cene svojih izdelkov, mikroeonomija pravi, da bodo potrošniki nagnjeni kupovati manj računalnikov kot prej. Ali pa, če se rudnik bakra sesuje, cena bakra bo verjetno poskočila, saj bo ponudba bakra omejena.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.