Navadne delnice

(Common Stocks, Common Shares)

Obstaja več vrst delnic, toda generalno se delnice ponavadi delijo na dve osnovni kategoriji, in sicer na navadne ter prednostne delnice.

Glede na Zakon o gospodarskih družbah, navadne delnice so tiste delnice, ki njihovim imetnikom omogočajo tri osnovne pravice, in sicer:

  • pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (preko glasovanja na skupščini družbe – glasovalna pravica; npr. kdo bo sedel v nadzornem svetu, ali naj podjetje prevzame drugo podjetje ipd.),
  • pravico do udeležbe v ustvarjenem dobičku (dividenda),
  • pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

V primeru stečaja podjetja, imetniki navadnih delnic so zadnji v vrsti, ki bodo poplačani iz stečajne mase. To je tudi eden pomembnejših dejavnikov, ki loči navadne delnice od prednostnih.

Kljub temu, navadne delnice so najbolj pogosto uporabljena oblika delnic.

ZGD še določa, da so pravice iz delnic nedeljive, kar pomeni da jih je nemogoče izločit iz vrednostnega papirja.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.