Nepremičnine

(Real estate, Property)

Nepremičnina ali pa nepremična lastnina je predmet, ki je stalno vezan za eno mesto. Slovenski stvarnopravni zakonik v 18. členu definira pojem nepremičnine kot "prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami." Iz tega izhaja, da je nepremičnina zemljišče, vse kar je zgrajeno na njej ali pod njo pa so njene sestavine.

Skratka, nepremičnina je ena oblika premoženja, ki jo lahko lastnik uporablja za lastne ali pa naložbene namene. Za lastne namene pomeni, da lastnik v nepremičnini živi oziroma v njej opravlja svojo poslovno dejavnost. Iz vidika naložbe, je lahko vlagatelj (lastnik) finančno kompenziran skozi oddajanje nepremičnine in prejemanje ustrezne najemnine ali pa z razliko v ceni, ki jo realizira ob prodaji nepremičnine.

Nepremičnine imajo lahko fizične, ekonomske ali institucionalne lastnosti.

Ekonomsko vrednost nepremičnine določajo različni dejavniki, ki vplivajo na nepremičninski trg, kot npr. ponudba nepremičnin s podobnimi lastnostmi na trgu (lega, lokacija, dostopnost itn.) ter povpraševanje po tovrstnih nepremičninah, dostopnost denarja v bankah ter obrestne mere, stanje lokalnega gospodarstva itn.

Nepremičnine delimo po vrstah glede na namen njihove uporabe:

1. Stanovanjske – stanovanjske zgradbe, stanovanja ter zemljišča za namen stanovanjskih zgradb.

2. Poslovne nepremičnine – pisarne, trgovski centri in drugi trgovski lokali, hoteli, zemljišča za namen poslovnih stavb itn.

3. Industrijske nepremičnine – tovarne, skladišča, rudniki, zemljišča za industrijsko dejavnost.

4. Kmetijske nepremičnine – kmetije, farme, travniki, njive, gozdovi itn.

5. Javne nepremičnine – parki, upravne stavbe, ceste, vrtci in šole, fakultete itn.

6. Nepremičnine za posebne namene – športni objekti, pokopališča, cerkveni objekti itn.

Stanovanjske nepremičnine predstavljajo največji delež nepremičninskega trga.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.