Nepremičninski trg

(Real estate market, Property market)

Trg nepremičnin je mesto, kjer se srečujeta prodajalec (ponudba) in kupec (povpraševanje) po nepremičninah. Osnovni namen nepremičninskega trga je informiranje o vrednostih nepremičnin ter menjava lastništva med prodajalcem in kupcem nepremičnine. Tako kot vsak drug trg, ima tudi nepremičninski trg svoje zakonitosti in pravila po katerem deluje.

Čeprav je precej finančnih trgov zgolj elektronskih pri čem se kupec in prodajalec ne srečujeta fizično, lahko rečemo, da ima trg nepremičnin fizično obliko. Namreč posli se še vedno sklepajo s fizično navzočnostjo kupca in prodajalca (podpis pogodbe). Poleg tega, ponavadi kupci pred nakupom nepremičnine fizično preverijo stanje nepremičnine. Kljub temu se velika večina prodajnih aktivnosti nepremičninskega trga izvaja elektronsko preko interneta ali preko nepremičninskih posrednikov.

Povpraševanje po nepremičninah se oblikuje glede na preference in kupno moč prebivalstva ter stanje samega gospodarstva v državi.

Ponavadi se oblikujejo lokalni nepremičninski trgi, ki so vezani na manjše geografsko področje.

Dejavniki, ki vplivajo na nepremičninski trg:

  • Lastnosti nepremičnin – vrednost nepremičnine določajo predvsem njene lastnosti (značilnosti) kot npr. vrsta, lega, velikost, oblika, lokacija ipd.
  • Transakcijski stroški – značilno za nepremičninski trg so visoki transakcijski stroški zaradi manjšega števila sklenjenih poslov, saj so vrednosti sklenjenih poslov visoke.
  • Toga ponudba – včasih ponudba, zaradi same narave nepremičnin, ne utegne hitro odgovoriti na povečano povpraševanje. Povedano drugače, ponudba se na potrebe trga odziva v daljšem časovnem obdobju, kar lahko vpliva na trenutne cene nepremičnin.
  • Pogoji financiranja – večina nepremičnin je financirana s posojili. Zato imata dostopnost denarja ter višina obrestne mere bistven učinek na ponudbo in povpraševanje po nepremičninah.
  • Davki in subvencije – potencialne davčne olajšave in subvencije lahko pozitivno vplivajo na trg nepremičnin. Hkrati povečanje nepremičninskih davkov lahko zmanjšajo povpraševanje po le-teh.
  • Gospodarsko stanje – pomemben dejavnik predvsem v kraju nepremičnine. Potencialen kupec je zainteresiran v kakšni kondiciji je lokalno gospodarstvo, ker bo od tega odvisna tudi morebitna rast vrednosti nepremičnine.
  • Demografski trendi – ali populacija v določenem kraju raste ali stagnira, to lahko bistveno vpliva na ponudbo in povpraševanje po nepremičninah.
  • Kupna moč prebivalstva & stopnja brezposelnosti – blaginja prebivalstva države ima pomemben vpliv na obseg nepremičninskega trga. Npr. visoka stopnja brezposelnosti odvrača prebivalstvo od zadolževanja in dolgoročnih investicij v nepremičnino.

Nepremičninski trg je cikličen trg in je predvsem vezan na ekonomski (gospodarski) cikel.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.