Neto dolg

(Net debt)

Neto dolg je seštevek vseh finančnih obveznosti podjetja zmanjšan za njena denarna sredstva. Neto dolg predstavlja finančni podatek, ki v absolutni vrednosti pokaže splošno zadolženost podjetja ter njeno sposobnost poravnati vse svoje finančne dolgove, če bi zapadli takoj.

"Neto" izhaja iz dejstva, da se od obstoječih finančnih dolgov odštejejo denarna sredstva. Odštevajo se pa zaradi predpostavke, da družba v primeru nepričakovanih dogodkov svoja denarna sredstva lahko izkoristi za takojšnje poplačilo finančnih dolgov.

Formula za izračunavanje je naslednja:

Neto dolg = Dolgoročne finančne obveznosti + Kratkoročne finančne obveznosti – Denarna sredstva

Nekateri finančniki in analitiki, poleg denarnih sredstev, od dolgov odštevajo tudi druga likvidna (hitra unovčljiva) finančna sredstva kot npr. kratkoročne finančne naložbe. V takšnem primeru je formula naslednja:

Neto dolg = Dolgoročne finančne obveznosti + Kratkoročne finančne obveznosti – Denarna sredstva – Kratk. fin. naložbe

Neto dolg je lahko tudi negativen, če ima družba več denarnih sredstev kot finančnih dolgov.

Neto dolg postane precej koristen podatek, če se ga postavi v razmerje s kakšnim drugim finančnim podatkom. Eden najpogostejših in najbolj priljubljenih kazalnikov, ki upoštevajo neto dolg je: Neto dolg / EBITDA multiplikator.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.