Neto domači proizvod

(Net Domestic Product, NDP)

Neto domači proizvod (NDP) je bruto domači proizvod (BDP), zmanjšan za obrabo kapitalskih sredstev v državi oz. amortizacijo.

NDP = BDP - amortizacija

Za nastanek katerega koli izdelka ali storitve so potrebna določena sredstva, ki so ponavadi financirana s kapitalom (zato se jim tudi reče "kapitalska sredstva"). Skozi čas in uporabo se sredstva obrabljajo in jih je v določenem trenutku potrebno nadomestiti. Neto domači proizvod je, tako kot BDP, letna mera gospodarske aktivnosti v državi, ki je prilagojena za višino obrabe teh kapitalskih sredstev.

Razlika med BDP in NDP je koristen podatek, ker kaže znesek, ki je potreben, da bi se nadomestila sredstva, ki so obrabljena pri nastajanju izdelkov in storitev. Z drugimi besedami, podatek je koristen ker kaže na približno višino investicij, ki so potrebne, da bi se obdržal trenutni nivo bruto domačega proizvoda v državi. Če država ni sposobna nadomestiti kapitala, izgubljenega skozi obrabo oz. amortizacijo, potem lahko pričakujemo, da se bo BDP v prihodnosti zagotovo zmanjšal.

Povečevanje razlike med BDP in NDP kaže na vedno večjo zastarelost kapitalskih sredstev, medtem ko zmanjševanje pomeni, da se stanje kapitalskih sredstev v državi izboljšuje.

Nekateri ekonomisti zagovarjajo, da je neto domači proizvod dosti bolj verodostojen in uporaben podatek kot bruto domači proizvod.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.