Neto marža

(Net margin, Profit margin)

Neto marža ali profitna marža je vsesplošen kazalnik uspešnosti podjetja, ki v odstotkih pokaže razliko med ustvarjenim čistim dobičkom ter celotnimi prihodki. Neto marža nas informira o tem kakšen delež v prihodkih je družbi uspelo obdržati potem, ko so upoštevani prav vsi odhodki vključno s plačanimi davki.

Za izračunavanje neto marže uporabimo naslednjo formulo:

Neto marža = Čisti dobiček / Celotni prihodki

Mnenja strokovnjakov in analitikov so precej deljena kaj uporabiti kot imenovalec v formuli zgoraj. Nekateri analitiki uporabljajo čiste prihodke od prodaje (ČPP), nekateri pa celotne ustvarjene prihodke. Pravila za to niso predpisana, zato analitiki in podjetja v svojih poročilih lahko prilagajajo formulo z namenom lažjega interpretiranja in prezentiranja. Res pa je, da ob uporabi ČPP, je lahko marža videti nekoliko boljša.

Oglejmo si to na primeru.

Izračunavanje neto marže - primer (neto marža, čista marža)

Če za ugotavljanje neto marže upoštevamo le čiste prihodke od prodaje, je izračun naslednji:


Neto marža = Čisti dobiček / Čisti prihodki od prodaje

Neto marža = 10.541 / 165.000

Neto marža = 0,063885 = 6,39 %


V primeru, ko v imenovalcu uporabimo celotne prihodke neto marža znaša:


Neto marža = Čisti dobiček / Celotni prihodki

Celotni prihodki = Poslovni prihodki + Finančni prihodki + Drugi prihodki

Celotni prihodki = 172.000 + 1.500 + 1.000 = 174.500

Neto marža = 10.541 / 174.500

Neto marža = 0,0604 = 6,04 %


Hitro ugotovimo, da je pri upoštevanju celotnih prihodkov neto marža nekoliko nižja. Smiselno je v izračunu uporabljati celotne prihodke, saj nam izračunana marža natančneje pokaže koliko je podjetju uspelo obdržati od prav vseh poslovnih dogodkov v obdobju.

Neto marža je lahko tudi indikator kakovosti cenovne politike ter kako je podjetje uspešno pri obvladovanju svojih stroškov. Višja marža sugerira večjo učinkovitost in obratno. Skratka, višja neto marža pomeni, da je podjetje učinkovitejše pri konverziji prihodkov v čisti dobiček.

Zelo koristno je spremljati gibanje neto marže skozi več obdobij. Padajoča neto marža nam lahko signalizira težave v kontroliranju stroškov ali pa povečano konkurenčnost v panogi pri čem podjetja izvajajo pritisk na prodajne cene.

Pravilno interpretiranje neto marže je tudi odvisno od panoge v kateri družba posluje. Namreč, nizka neto marža ne pomeni nujno nizko dobičkonosnost. Npr. trgovske družbe lahko ustvarijo solidne donose za svoje lastnike in vlagatelje, kljub temu da v povprečju izkazujejo izredno nizke neto marže. To je zaradi narave njihovega posla.

Neto maržo lahko izračunavamo tudi za posamezen izdelek oziroma storitev, ali pa za projekt.


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.