Občinske obveznice

(Municipal bonds)

Občinska obveznica je dolžniški vrednostni papir oziroma obveznica, katere izdajatelj je lokalna oblast oziroma občina (lahko tudi kakšna organizacija pod ingerenco občine). Namen izdaje občinskih obveznic je ponavadi financiranje kakšnega lokalnega infrastrukturnega projekta kot je npr. gradnja šole, vrtca, ceste, mosta, komunalnega sistema itn. Z nakupom občinske obveznice vlagatelj posodi denar lokalni občini v zameno za izplačilo dogovorjenih obresti ter povračilo glavnice ob zapadlosti obveznice. Občinske obveznice so ponavadi dolgoročne obveznice.

Tako kot pri državnih in podjetniških obveznicah, tudi pri občinskih obveznicah velja, da je višina obrestne mere odvisna od bonitetne ocene izdajatelja, v tem primeru občine. Če ima občina dobro bonitetno oceno, bodo stroški financiranja oz. obrestna mera nižja in obratno. Bonitetna ocena občine pa je v veliki meri odvisna od stopnje zadolženosti posamezne občine.

V nekaterih državah so obresti prejete iz naslova občinskih obveznic izvzete iz davčnih obveznosti posameznega vlagatelja. V takšnih primerih bo obrestna mera na tovrstne obveznice nekoliko nižja kot pri obveznicah katerih obresti niso davčno priznane.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.