Obrestno tveganje

(Interest rate risk)

Obrestno tveganje je finančno tveganje kateremu so v različnem obsegu izpostavljeni tako vlagatelji, kot tudi podjetja in ostali posojilojemalci. Obrestno tveganje pomeni možnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu. Neugodno gibanje je lahko tako dvig kot tudi znižanje obrestne mere. Npr. če podjetje potrebuje denar za izvedbo določenega projekta, predstavlja dvig obrestnih mer neugodno spremembo. Lahko pa negativno spremembo predstavlja znižanje obrestne mere, če ima podjetje namen presežke svojih denarnih sredstev posoditi na trgu.

V kontekstu investiranja pomeni obrestno tveganje možnost, da bo vrednost naložbe manjša zaradi sprememb tržnih obrestnih mer.

Za razumevanje obrestnega tveganja je ključnega pomena razumevanje denarnega trga in njegovega delovanja. Obrestne mere se na denarnih trgih nenehno spreminjajo, in sicer kot posledica ponudbe in povpraševanja po denarju ter zaradi drugih makroekonomskih dejavnikov (npr. inflacija in pregrevanje gospodarstva). Obrestne mere so pravzaprav cena denarja, ki je tako kot cena kateregakoli drugega blaga v funkciji razmerja med ponudbo in povpraševanjem in se na spremembe odziva na popolnoma enak način kot druge cene.

Obrestno tveganje se, tako z vidika posojilodajalca kot tudi posojilojemalca, največkrat obvladuje z uporabo različnih finančnih instrumentov katerih namen je zmanjševanje negativnih učinkov ob spreminjanju tržnih obrestnih mer. Praviloma je obseg izpostavljenosti obrestnemu tveganju odvisen od velikosti deleža finančnih obveznosti ter finančnih naložb v podjetju - večji delež pomeni tudi večjo izpostavljenost.

Z obrestnim tveganjem so povezani tudi pojmi, kot so trajanje, dospelost, reinvestiranje in drugi.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.