Obveznica brez dospetja

(Perpetual bond)

Obveznica brez dospetja ali trajna obveznica je tip dolžniškega vrednostnega papirja, ki pravzaprav nikoli ne poteče. Z drugimi besedami obveznica brez dospetja nima datuma zapadlosti, ampak je večna in v neskončnost izplačuje obresti. Ker nima dospetja, bi lahko bila tovrstna obveznica kategorizirana tudi kot lastniška naložba, saj glavnica (dolg) ne bo nikoli povrnjena.

Obresti iz naslova obveznic brez dospetja so na nek način podobne dividendnim izplačilom, saj ponujajo letni donos za nedoločen čas. Zato je tudi vrednotenje pri obeh podobno, saj se fiksen prejemek obresti diskontira za voljo časovne vrednosti denarja. Tako ima lahko obveznica brez dospetja tudi končno vrednost, čeprav je v teoriji neskončna.

Nekateri tržni udeleženci in ekonomisti zagovarjajo, da bi bilo učinkoviteje in bolje za države, da izdajajo obveznice brez dospetja, saj bi se na ta način izognile konstantnemu refinanciranju svojih dolgov.

Obveznice brez dospetja so redke in jih ni dosti na trgu. Precej teh je še iz časov Napoleonovih vojn še iz začetka 19. stoletja. Toda najstarejša obveznica brez dospetja, po podatkih iz Wikipedie, datira iz leta 1648. Izdana je na nizozemskem in še vedno izplačuje obresti.

Večina sodobnih obveznic brez dospetja imajo danes vgrajeno možnost odpoklica, toda ne prej kot pet let od izdaje papirja. Najbolj se jih poslužujejo banke z namenom uravnavanja kapitalske ustreznosti.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.