Obveznice s kritjem

(Covered bonds)

Obveznica s kritjem je dolžniški vrednostni papir, ki je zavarovan s košarico (skupino) posojil javnemu sektorju oziroma s košarico hipotekarnih posojil. Košarica posojil predstavlja kritje v primeru neplačila ter insolventnosti izdajatelja obveznice. To pomeni, da so plačila iz naslova obveznice zavarovana z denarnimi tokovi iz naslova posojil. Obveznice s kritjem imajo povprečno ročnost 2-10 let in načeloma visoko bonitetno oceno, ki pa je v največji meri odvisna od kakovosti samih posojil v košarici.

Obveznice s kritjem so finančni instrument, ki ga v največji meri izdajajo banke in druge finančne institucije. So podobne drugim vrednostnim papirjem, ki so zavarovani s finančnimi sredstvi (asset-backed securities) z razliko, da sredstva, ki so predmet zavarovanja ostanejo na bilanci izdajatelja obveznice. Izvirno so nastale na evropskem obvezniškem trgu in so atraktivne za investitorje, ki iščejo kakovosten in zavarovan finančni instrument z nekoliko višjim donosom.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.