Obvezniški sklad

(Bond fund)

Obvezniški sklad je vzajemni sklad, ki večino svojega premoženja investira v dolžniške vrednostne papirje to je obveznice (državne, podjetniške...). S tem sklad omejuje naložbeno tveganje in je posledično manj tvegan kot delniški ali mešani vzajemni sklad. Na slovenskem trgu vzajemnih skladov imajo obvezniški skladi v povprečju več kot 70% obveznic v svoji portfeljski strukturi.

Ker na trgu obstajajo različne obveznice, se obvezniški skladi med seboj bistveno razlikujejo. In sicer največ glede na izpostavljenost tveganju ter pri naložbenih ciljih. Vendar je osnovni naložbeni cilj večine obvezniških skladov ustvariti stabilne donose z minimalnim kapitalskim tveganjem. Višina tveganja je v največji meri odvisna od tega v kakšne obveznice je sklad investiral, kdaj zapadejo ter kakšna je kreditna sposobnost izadajatelja obveznice. Praviloma so državne obveznice manj tvegane kot podjetniške zaradi manjše verjetnosti, da država ne bo zmožna poplačati dogovorjenih obveznosti (kaj takšnega se prej pripeti podjetju).

Medtem ko svojo vrednost lahko povečuje iz naslova rasti tržnih cen posameznih obveznic v skladu, obvezniški sklad donose ustvarja predvsem iz naslova prejemanja obresti.

Obvezniški skladi so bolj primerni za konzervativnejše vlagatelje ali starejše osebe, ki ne investirajo na dolgi rok. Stroški so pa praviloma manjši kot pri delniških ali mešanih skladih.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.