Operativno tveganje

(Operational risk)

Najbolj uveljavljena in razširjena definicija operativnega tveganja je tista, ki jo je oblikoval Baselski odbor za bančni nadzor. Definicija izraža bistvo operativnega tveganja. Čeprav je Odbor definicijo oblikoval v kontekstu bank in bančnega poslovanja, je le-ta povsem aplikativna za vse vrste organizacij - prav vsa podjetja se soočajo z operativnim tveganjem.

Operativno tveganje predstavlja možnost izgube zaradi neustreznega ali neuspešnega izvajanja notranjih postopkov, procesov, ljudi in sistemov ali pa zaradi zunanjih dogodkov.

Kot kaže definicija, je operativno tveganje zelo obsežen koncept. Operativno tveganje ni čisto finančno tveganje čeprav ima finančne posledice (zato ga tudi uvrščamo med finančna tveganja). Prav tako ni del sistematičnega tveganja. Omejeno je na posamezno podjetje, ker nastaja z izvajanjem poslovnih funkcij in aktivnosti v tem podjetju. Zato so operativna tveganja povsem različna med podjetji.

Operativno tveganje preprosto pomeni dejstvo, da so ljudje, procesi in sistemi znotraj podjetja nepopolni in da napake pri izvajanju teh procesov in funkcij lahko povzročijo izgubo. Operativno tveganje se hkrati nanaša tudi na dejavnike zunaj podjetja, ki lahko negativno vplivajo na izvajanje teh notranjih procesov in funkcij.

Nekaj praktičnih primerov operativnih tveganj:

  • tehnična napaka (motnja)
  • izpad elektrike
  • škoda in nedostopnost do fizičnih sredstev (npr. požar, poplave)
  • neustrezno dokumentiranje in arhiviranje podatkov
  • pomanjkanje nadzora, odgovornosti in kontrol
  • napake v računovodstvu, nabavi, finančnih projekcijah in poročilih
  • prevare znotraj in zunaj podjetja
  • pad računalniškega omrežja
  • varnost zaposlenih na delovnem mestu
  • težave pri distribuciji

Dober primer operativnega tveganja je izpad elektrike ali izpad računalniškega omrežja. Za podjetje katerega osnovna dejavnost se izvaja prek računalnikov predstavlja takšna težava operativno tveganje. Omejitev tega tveganja pa bi bila vnaprejšnje opremanje rezervne lokacije v primeru izpada. Obstajajo tudi podjetja, ki za plačilo zagotavljajo rezervno lokacijo, število računalnikov ter back up podatkov, če se zgodi najslabše (glej Sungard).

V primerjavi z obvladovanjem nekaterih drugih finančnih tveganj, je analiza, merjenje, nadzor in obvladovanje operativnih tveganj precej kompleksna in zahtevna naloga. Tudi zaradi tega, ker ima operativno tveganje več virov kot ostala tveganja. Posledično je marsikatero podjetje sprejelo operativno tveganje kot neizogiben strošek poslovanja. A vedno več jih je zainteresirano obvladovati operativno tveganje ter v ta namen prek sistemov za kontroling zbirajo dodatne podatke o poslovanju.

Tudi pri sprejemanju naložbenih odločitev postaja operativno tveganje vedno bolj pomemben dejavnik. Investitorji pričakujejo, da imajo poslovodstva podjetij jasno opredeljena ključna operativna tveganja ter tudi strategije kako jih obvladujejo in zmanjšujejo.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.