Optimalna kapitalska struktura

(Optimal capital structure)

Optimalna kapitalska struktura je ciljna kapitalska struktura pri kateri je razmerje med lastniškim kapitalom in dolgom takšno, da se vrednost podjetja maksimalno poveča. Ker ima vsak finančni vir tudi svoj strošek (obrestna mera, zahtevani donos itn.), je namen skozi pravilno izbiro virov financiranja znižati stroške kapitala ter posledično maksimizirati vrednost organizacije upoštevaje stopnjo finančnega tveganja.

Kot že rečeno, optimalna kapitalska struktura je tista, pri kateri je razmerje med lastniškim kapitalom in dolžniškim kapitalom takšno, da minimizira strošek kapitala za podjetje i maksimizira njegovo vrednost. Teoretično ima dolžniški kapital praviloma nižji strošek kapitala, posebej zaradi davčnega ščita. Toda, večji delež dolga v kapitalski strukturi redko predstavlja optimalno kapitalsko strukturo. Če podjetje v svoji strukturi virov uporablja več dolga, pomeni to večje finančno tveganje pri poslovanju podjetja. Večje tveganje pa ima negativen učinek na vrednost podjetja. Skratka, med osnovnimi cilji finančne funkcije v podjetju je skozi pravilno kapitalsko strukturo doseči najnižji možen strošek kapitala upoštevaje stopnjo tveganosti, ki izhaja iz višine zadolženosti podjetja. Pravzaprav gre za prepletanje tveganja in višine stroška kapitala.

Iz zgoraj navedenega lahko povzamemo, da se dolg kot vir financiranja v kapitalski strukturi povečuje dokler se povečuje tudi vrednost podjetja, vse do meje kjer začne vrednost podjetja z naraščanjem dolga izgubljati vrednost.

Spodaj so povzete glavne značilnosti optimalne kapitalske strukture:

1. Razmerje med lastniškim kapitalom in dolgom je takšno da je strošek kapitala najnižji

2. Nizek strošek kapitala ima pozitiven učinek na vrednost podjetja (npr. vrednost delnice ali deleža)

3. Pri iskanju optimalne kapitalske strukture finančni direktor izbira razmerje med lastniškim kapitalom in dolgom na način, da finančno tveganje, ki izhaja iz višine zadolženosti, ostane minimalno in obvladljivo

4. Pri izbiri pravega razmerja se upoštevajo tudi davčni prihranki (davčni ščit), ki ga ponujajo obresti kot davčno priznan odhodek

5. Včasih lahko zadolževanje pomeni zmanjševanje stroška kapitala ter povečevanje vrednosti podjetja

6. Kapitalska struktura doseže optimalno stanje, ko strošek kapitala doseže svoj minimum med tem ko tržna vrednost podjetja doseže trenutni maksimum (iz vidika poslovanja in ne zaradi tržnih špekulacij)

Tradicionalen pogled pravi, da za vsako podjetje obstaja optimalna struktura kapitala. Akademika Modigliani in Miller sta s svojo teorijo poskušala dokazati, da kapitalska struktura nima nobenega vpliva na vrednost podjetja.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.