Pasiva

(Balance sheet liabilities)

Pasiva predstavlja eno stran bilance stanja, in sicer tisto ki kaže obveznosti družbe. Na drugi strani bilance stanja, aktivi, so navedena vsa sredstva družbe ter njihova trenutna vrednost. Ker ima prav vsako sredstvo tudi svoje poreklo ali vir, se na pasivi oblikujejo obveznosti do teh virov sredstev. To so vse tiste obveznosti, ki jih je družba dolžna nekomu in za katere se pričakujejo da bodo povzročile gospodarska zmanjšanja v prihodnosti.

Npr. če je družba najela posojilo za nakup nove pisarne, bo pridobljena nova pisarna zabeležena med sredstvi (aktiva), medtem ko bo posojilo (banka je v tem primeru vir sredstva) zabeleženo med obveznosti družbe (pasiva). Medtem, ko aktiva pokaže premoženje družbe, pasiva pokaže kako je to premoženje financirano.

Pasiva je sestavljena iz treh temeljnih vrst obveznosti, ki jih ponavadi sicer delimo po lastništvu in trajnosti:

  • kapital,,
  • dolgoročne obveznosti,
  • kratkoročne obveznosti.

Kapital je tudi obveznost družbe, in sicer do lastnikov, saj predstavlja vir sredstev. Zato je kapital vključen v pasivo.

Vrednostno mora biti aktiva vedno enaka pasivi (bilančno ravnovesje).

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.