P/E kazalnik

(Price to Earninigs ratio, P/E ratio)

P/E kazalnik ali multiplikator (večkratnik) čistega dobička je eden najpomembnejših ter najbolj priljubljenih tržnih kazalnikov s katerim ocenjujemo vrednost podjetij in njihovih delnic na trgu.

P/E kazalnik ali multiplikator čistega dobička je pravzaprav razmerje med tržno ceno delnice in čistim dobičkom na delnico (angl. Earnings Per Share, EPS). Povedano drugače, kazalnik povezuje tržno ceno delnice ter dobiček, ki ga je podjetje ustvarilo v preteklem obdobju. Kazalnik nam pove koliko evrov so vlagatelji na trgu v določenem trenutku pripravljeni plačati za vsak evro dobička podjetja. Če se z delnico podjetja trenutno trguje ob P/E kazalniku 10, to pomeni da so vlagatelji pripravljeni plačati 10 EUR za 1 EUR dobička družbe. Če je finančni trg učinkovit, bo cena delnice odražala bodoči potencial za dobiček pri podjetju. Ta potencial bodočih dobičkov naredi, da je cena delnice pri takšnih potencialnih podjetjih dražja. Velja tudi obratno.

Formula za izračunavanje P/E kazalnika je naslednja:


P/E kazalnik (mnogokratnik čistega dobička) - formula

P/E kazalnik bi načeloma lahko izračunali tudi z naslednjo formulo:


P/E kazalnik (mnogokratnik čistega dobička) - formula s tržno kapitalizacijo

Razlika med dvema formulama sicer obstaja. Pri prvi izvedenki, ki upošteva dobiček na delnico, se uporablja tehtano povprečje števila delnic skozi leto, medtem ko se pri drugi formuli tržna kapitalizacija izračunava na podlagi števila aktivnih delnic na določen dan (angl. shares outstanding). Investicijska skupnost se je nekako opredelila za prvo opcijo.

Sama višina P/E kazalnika, za posamezno delnico pravzaprav ne pomeni dosti, temveč postane pomembna le v določenem kontekstu, npr. ko kazalnik primerjamo z drugimi podjetji, s kakšnim "benchmarkom" ali pa panogo. Kljub temu, s prikazovanjem razmerja med ceno delnice (investicijo) ter dobičkom (donos), je lahko P/E kazalnik hkrati indikator dobe povračila investicije. Namreč, vrednost P/E nam pokaže v koliko letih se nam investicija v celoti povrne, ob predpostavki, da družba vsako leto proizvede isti dobiček. Npr. če vrednost P/E kazalnika na dan nakupa delnice znaša 10, to pomeni da je doba povračila ob istem dobičku skozi celotno obdobje znaša 10 let.

Kateri dobiček uporabiti?

Obstaja sicer več variacij multiplikatorja čistega dobička, in sicer odvisno od vrste dobička, ki je vključen v imenovalec kazalnika. To je tudi največji izziv za P/E kazalnik – kateri dobiček upoštevati? Kot analitiki imamo tri možnosti:

  • zgodovinski dobiček (npr. EPS za zadnje fiskalno leto),
  • dobiček ustvarjen v zadnjih 12 mesecih oziroma 4 kvartalih (drsečih 12 mesecev; angl. "trailing 12 months, T12M ali TTM"),
  • napovedani oziroma pričakovani dobiček (pričakovani EPS v naslednjem fiskalnem obdobju).

Preudaren vlagatelj bo preveril vse verzije zgoraj in se prepričal koliko bo dejansko odštel za investicijo. Toda standarden P/E kazalnik največkrat upošteva zgodovinski dobiček.

Na kaj je treba še biti pozoren...

Včasih je težko pravilno interpretirati višino P/E kazalnika. Namreč, visoka vrednost kazalnika pomeni zaupanje vlagateljev v delnico, nizek P/E pa, da je podjetje podcenjeno s strani trga ter da vlagatelji niso pripravljeni veliko plačati za delnico podjetja. Vzrok nizkega P/E je lahko dejstvo, da je trg "pozabil" na delnico (je nezanimiva), kar je lahko nakupna priložnost za "value" vlagatelje. Hkrati nizek P/E lahko vključuje težave podjetja z ustvarjanjem dobička v prihodnosti, kar so preudarni vlagatelji že predvideli ter delnico odprodali, da zmanjšajo tveganje. Zaradi takšnih prodajnih pritiskov cena delnice izgubi na vrednosti ter P/E kazalnik upade. Uporabljati zgolj P/E kazalnik za naložbene odločitve je lahko zelo tvegano.

Višina P/E kazalnikov je odvisna tudi od tega v kateri fazi gospodarskega cikla se nahajamo. P/E kazalniki so ponavadi nižji (podpovprečni) v času recesije ter ekonomske depresije. So tudi izredno visoki (nadpovprečni) v obdobju ekspanzije oziroma premoženjskih balonov. Vlagatelji naj bi bili zelo pozorni na razhajanja med ceno delnice in ustvarjenim dobičkom, saj je to lahko signal za nakup oziroma prodajo vrednostnega papirja.

Pri vsem tem je dobro vedeti, da imajo delnice hitro rastočih podjetij nekoliko višje P/E večkratnike, ker se pričakuje, da se bo njihov dobiček v prihodnosti hitro povečeval. Kot že izpostavljeno zgoraj, P/E je indikator kako draga je delnica glede na dobiček, ki ga podjetje ustvarja in ga bo ustvarjalo v prihodnosti. Posledično, višina P/E kazalnika je odvisna tudi od panoge v kateri družba posluje. Namreč, podjetja v panogah z večjim potencialom rasti ter višjimi pričakovanji glede bodočih dobičkov, bodo v povprečju izkazovala bistveno višje P/E kazalnike, saj vlagatelji ta pričakovanja vključijo v ceno in so hkrati tudi pripravljeni več plačati za podjetja z boljšimi prihodnjimi izgledi. Dober primer takšne panoge so tehnnološka ali pa biotehnološka podjetja.

Kako vsesprejet in priljubljen je P/E kazalnik kaže tudi dejstvo, da njegova višina lahko bistveno vpliva na financiranje prevzemnih poslov. Poslovodstva družb se občasno, na podlagi višine P/E kazalnika lastnih delnic, odločajo o načinu financiranja prevzemnega posla. Namreč, če je P/E kazalnik lastnih delnic višji kot pa pri delnici prevzemne tarče, potem bo poslovodstvo nagnjeno k temu, da posel plača z izdajo lastnih delnic. Istočasno, če je P/E nižji v primerjavi s tarčo, bo poslovodstvo forsiralo kupnino v denarju oziroma preko zadolževanja.

Mnogokratnik čistega dobička (P/E) ima tudi svoje pomanjkljivosti, ki smo jih opisali v tem članku.

Nekaj dodatnih vsebin...

Spodaj je en zanimiv video v angleščini, kjer je na preprost način razložen P/E kazalnik ter njegove osnovne značilnosti.

Hkrati vam predlagamo tudi video enega najbolj svetovno priznanih profesorjev financ (posebej na področju ocenjevanja vrednosti podjetij ter finančnih trgov), in sicer dr. Aswath Damodarana, ki deluje na univerzi New York Stern. V prispevku razlaga o P/E kazalniku ter njegovih specifičnostih.

In ne pozabite, cena, ki jo plačate na začetku je morda najpomembnejši dejavnik pri kateri koli naložbi. Ni pomemben zgolj nakup delnice kakovostnega podjetja, temveč tudi to, koliko odštejete za takšno družbo. Kako vemo, ali je delnica draga? Multiplikator čistega dobička je med najbolj učinkovitimi ter najbolj priljubljenimi pokazatelji koliko bomo odšteli za delnico določene družbe. Zato je prav, da ste z njim dobro seznanjeni.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.