Plačilna sposobnost

(Solvency)

Skladno z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), plačilna sposobnost je sposobnost pravne ali fizične osebe poravnati vse svoje finančne obveznosti, takrat ko zapadejo. Preprosto povedano, plačilna sposobnost pomeni zmožnost pravočasno (brez zamud) plačevati vse svoje račune.

Zakon loči dve vrsti plačilne sposobnosti:

Kratkoročna plačilna sposobnost ali likvidnost pomeni pravočasno poravnati obveznosti v določenem obdobju. Se pravi, podjetje v določenem krajšem obdobju ima zadostna finančna sredstva, da sproti poravnava svoje obveznosti.

Dolgoročna plačilna sposobnost ali solventnost pa pomeni trajno izpolnjevati vse svoje finančne obveznosti ob njihovi zapadlosti. Dolgoročna oziroma trajna plačilna sposobnost je predvsem odvisna od kapitalske strukture in dolgoročnega financiranja podjetja ter uspešnosti poslovanja. Če ima podjetje zadosten obseg dolgoročnih virov financiranja (predvsem kapitala), potem lahko rečemo da je doseglo kapitalsko ustreznost in je dolgoročno plačilno sposobno.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je podjetje lahko kratkoročno plačilno sposobno (likvidno), ne pa tudi solventno. V določenih primerih velja tudi obratno.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.