Podjetniška obveznica

(Corporate bond)

Podjetniška ali korporativna obveznica je dolžniški vrednostni papir oziroma obveznica, katere izdajatelj je gospodarska družba (podjetje). Z nakupom podjetniške obveznice vlagatelj posodi denar podjetju v zameno za izplačilo dogovorjenih obresti ter povračilo glavnice ob zapadlosti obveznice. Višina začetne obrestne mere bo predvsem odvisna od bonitetne ocene podjetja, ki izdaja obveznico. Tovrstne obveznice ponavadi izdajajo podjetja z večjo tržno kapitalizacijo.

Podjetniške obveznice so načeloma bolj tvegani finančni inštrumenti kot državne obveznice in je posledično obrestna mera (kupon) pri podjetniški obveznici nekoliko višja ker vključuje višjo stopnjo tveganja oziroma večjo možnost neplačila kot je to pri državni obveznici.

Podjetniška obveznica lahko vključuje tudi različne klavzule kot npr. predčasno povračilo ali pa možnost konverzije v delnice po vnaprej določeni ceni. Takšne klavzule imajo učinek na obrestno mero ob izdaji (kupon) na način da so vkalkulirane v kupon ter je le-ta višji oziroma nižji, odvisno od klavzule, ki predstavlja manjše ali večje tveganje za vlagatelja.

Pri nekaterih podjetjih je podjetniška obveznica osnovni vir financiranja ter instrument za doseganje optimalne kapitalske strukture.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.