Podkapitaliziranost

(Undercapitalization)

Podkapitaliziranost predstavlja situacijo v kateri podjetje nima zadostno višino lastniškega kapitala, da lahko nemoteno izvaja tekoče poslovanje ter redno poravnava svoje obveznosti. Podkapitaliziranost se ponavadi pojavi, ko je podjetje prezadolženo, njen denarni tok pa je več let zapored nezadosten za redno plačevanje tekočih obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih upnikov. Z drugimi besedami, delež lastniškega kapitala v strukturi financiranja je tako majhen, da ne zadostuje več za kritje tekočih poslovnih potreb ter morebitnih izgub, ki izhajajo iz tveganj katerim je podjetje izpostavljeno.

Zaradi visokega tveganja imajo podkapitalizirana podjetja ponavadi izredno visoke stroške kapitala ter so nezmožna pridobiti nove vire financiranja (svež kapital) s katerim lahko pokrijejo del svojega poslovanja. Iz vidika upnika, podkapitalizirano podjetje ima premalo realnega premoženja s katerim bi poravnalo svoje tekoče in bodoče obveznosti. Zato obstoječi in potencialni upniki ter poslovni partnerji podjetja neradi nadaljujejo poslovno sodelovanje z podkapitaliziranim podjetjem, ker nimajo gotovost da bo podjetje poravnalo svoje obveznosti v prihodnosti. Banke so zelo pozorne na višino kapitala podjetja kateremu načrtujejo posoditi denar.

Podkapitaliziranost je značilnost precej mladih, hitro rastočih podjetij, ki pogosto nepravilno ocenijo stroške začetnega poslovanja ter se hitro zgodi, da začetni vložek lastnika ne zadostuje več za pokrivanje tekočega poslovanja ali pridobivanje novih virov financiranja. Podkapitaliziranost je eden največjih povzročiteljev propada start-up podjetij.

Podkapitaliziranost se tudi pojavi pri srednje velikih in velikih podjetij, ki so zaradi prehitre rasti ali večletnega slabega poslovanja prezadolžena pri čem poslovanje ne zadostuje več za servisiranje visokih finančnih obveznosti iz naslova posojil (neustrezna kapitalska struktura).

Na dobro razvitem kapitalskem trgu lahko podjetje, ob dejstvu da ima dober izdelek ter povpraševanje po njem, podkapitaliziranost odpravi z izdajo novih delnic oziroma dokapitalizacijo. Družbo lahko dokapitalizirajo obstoječi ali pa novi lastniki.

Če družba nima pozitiven denarni tok ter ni zmožna priskrbeti nove vire financiranja, ki bi zadostovali za ohranitev poslovanja, obstaja velika verjetnost, obstaja velika verjetnost stečaja ter likvidacije podjetja.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.