Pokojninska družba

(Pension management company)

Pokojninska družba je pravzaprav pokojninski sklad organiziran kot pravno samostojna oseba. Gre za posebno obliko zavarovalne delniške družbe, ki lahko opravlja samo posle dodatnega pokojninskega zavarovanja. Takšna oblika zavarovanja je namenjena predvsem delodajalcem in sindikatom, ki lahko na ta način zagotavljajo socialno varnost svojim zaposlenim ob upokojitvi ceneje, kot če bi to storitev zanje opravljala banka ali zavarovalnica. Poleg tega so stroški upravljanja in administracije bolj pregledni.

Za razliko od pokojninskih skladov je pokojninska družba profitno naravnana, saj je dobiček družbe last družbe oziroma njenih lastnikov.

Pokojninska družba lahko opravlja naslednje dejavnosti:

  • zbiranje premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
  • upravljanje premoženja zaprtih in odprtih pokojninskih skladov
  • vodenje osebnih računov varčevalcev oziroma zavarovancev
  • izplačevanje rente po upokojitvi zavarovancev

Za opravljanje dejavnosti mora pokojninska družba imeti ustrezno dovoljenje izdano s strani Agencije za zavarovalni nadzor.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.