Pokojninski sklad

(Pension fund)

Pokojninski sklad je sklad oblikovan in ustanovljen z namenom upravljanja premoženja iz naslova dodatnih pokojninskih prispevkov (zavarovanj) in prihrankov. Premoženje v pokojninskem skladu se varčevalcem začne izplačevati ob upokojitvi v obliki pokojninske rente. Privarčevana sredstva varčevalci ne morejo unovčiti preden se ne upokojijo.

Pokojninski skladi imajo ponavadi zelo konzervativno naložbeno politiko, ki zagotavlja stabilno rast sredstev na dolgi rok. Zaradi omejitve potencialnih tveganj so okvirji naložbene politike pokojninskega sklada določeni z zakonskimi predpisi katere upravljavec sklada mora upoštevati. V praksi to pomeni, da je večina sredstev sklada naloženih v nizko tvegane državne in podjetniške obveznice; le manjši del je namenjen delnicam ali kakšnim drugim finančnim instrumentom.

Pokojninski skladi predstavljajo najpomembnejše in največje institucionalne vlagatelje na svetovnih kapitalskih trgih (predvsem v razvitih državah). Z njimi upravljajo finančne institucije kot so banke, zavarovalnice in družbe za upravljanje.

Poleg tega da obstajajo odprti in zaprti pokojninski skladi, je oblika sklada vsekakor odvisna od pokojninskega sistema v državi. V Sloveniji imamo dve pravni obliki pokojninskih skladov:

  • vzajemni pokojninski skladi
  • pokojninske družbe

Omenimo še to, da se dodatno pokojninsko varčevanje v pokojninskih skladih šteje tudi kot davčna olajšava.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.