Pospešeni koeficient

(Quick ratio, Acid test ratio)

Pospešeni koeficient ali pospešeni kazalnik likvidnosti je finančni kazalnik, in sicer še eden v skupini kazalnikov likvidnosti. Tako kot kratkoročni koeficient, tudi pospešeni koeficient nam na hiter in preprost način prikaže sposobnost podjetja poravnavati svoje tekoče kratkoročne obveznosti. Povedano drugače, namen kazalnika je upnikom ali potencialnim vlagateljem omogočiti vpogled v to kako zmožno je podjetje poravnati svoje kratkoročne dolgove (obveznosti) podjetje v zelo kratkem času, če bi bilo to potrebno.

Prav tako kot tudi ostali kazalniki likvidnosti, pospešeni koeficient predstavlja razmerje med kratkoročnimi sredstvi ter kratkoročnimi obveznostmi (kratkoročne bilančne postavke). Razlika je le v tem, da je iz kratkoročnih sredstev izločen potencialno najbolj nelikviden del, in sicer zaloge. Namreč, nekatera podjetja imajo takšne zaloge katere niso hitro prodajljive (npr. gradbena podjetja, ki kot zalogo izkazujejo nove nepremičnine), zato jih v primeru morebitnih finančnih težav ne morejo hitro likvidirati z namenom poplačevanja tekočih obveznosti. Torej, najbolj nas zanima koliko kratkoročnih dolgov podjetje lahko poravna s svojimi najbolj likvidnimi sredstvi.

Ker upošteva bolj likvidna kratkoročna sredstva, je pospešeni koeficient načeloma boljši pokazatelj plačilne sposobnosti podjetja kot pa kratkoročni koeficient.

Osnovna formula za izračunavanje je naslednja:


Pospešeni koeficient (kazalnik) - formula

Nekateri strokovnjaki pri izračunavanju pospešenega koeficienta, poleg zalog, iz kratkoročnih sredstev izločijo tudi aktivne časovne razmejitve. So tudi druge variacije izračunavanja pospešenega kazalnika (npr. v števcu zgolj: denar + kratkoročne fin. naložbe + terjatve do kupcev). Vse z namenom čim bolj natančnega ugotavljanja plačilne sposobnosti. Izračun koeficienta je najbolje prilagoditi samemu podjetju ter bilančni strukturi, ki jo družba izkazuje.

Če vrednost kazalnika preseže 1, to pomeni, da ima družba zadosti hitro unovčljivih resursov, da tekoče poravnava svoje obveznosti. Večja vrednost kazalnika sugerira boljšo likvidnost in plačilno sposobnost podjetja. Vsekakor je potrebno upoštevati tudi specifičnosti panoge v kateri podjetje posluje. Namreč, pospešeni koeficient se lahko bistveno razlikuje od panoge do panoge. Pri nekaterih panogah, tudi vrednost pod 1 pomeni izredno dobro likvidnost družbe.

Primer

Predpostavimo, da kot upnik želite preveriti atraktivnost podjetja Jabolka in hruške d.d. Preden prodate svoje izdelke podjetju, radi bi na hitro ugotovili ali ima družba zadostne resurse za poplačevanje svojih obveznosti (vaših potencialnih terjatev). Za ta namen boste izračunali pospešeni koeficient podjetja. Družba Jabolka in hruške d.d. izkazuje naslednje podatke v svojih finančnih izkazih za leto 201x:


Pospešeni koeficient - primer

Iz podatkov zgoraj lahko izračunamo pospešeni koeficient, in sicer:

Pospešeni koeficient (PK) = (Kratkoročna sredstva – Zaloge) / Kratkoročne obveznosti

PK = (182.000 – 25.000) / 146.200

PK = 157.000 / 146.200

PK = 1,07


V primeru, da pri oceni plačilne sposobnosti želimo izločiti tudi aktivne časovne razmejitve, potem bi pospešeni koeficient znašal:

PK = (Kratkoročna sredstva – Zaloge – AČR) / Kratkoročne obveznosti

PK = (182.000 – 25.000 – 16.000) / 146.200

PK = 141.000 / 146.200

PK = 0,96


Torej, pospešeni koeficient znaša 1,07. Ker je vrednost kazalnika večja kot 1, kaže, da je družba precej likvidna ter brez težav poravnava tekoče obveznosti.

Če pa izračunani PK primerjamo s podjetji v panogi, ugotovimo da pravzaprav podjetje izkazuje najvišjo stopnjo plačilne sposobnosti.


Pospešeni koeficient - relativna primerjava

Spodaj si lahko ogledate še eden poučen video na temo pospešenega kazalnika (v angleščini).
Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.