Potrdilo o vlogi

(Certificate of Deposit)

Potrdilo o vlogi ali CD (Certificate of Deposit) je dolžniški finančni instrument (vrednostni papir) in predstavlja bačno potrdilo o deponiranju sredstev z dogovorjeno obrestno mero za neko določeno obdobje (po navadi od 14 dni do 6 mesecev). O obrestni meri potrdila o vlogi se pogajata banka in deponent. Večinoma se le-ta giblje nekoliko nad obrestnimi merami za zakladne menice, ker predvideva višje tveganje. Potrdila o vlogi po navadi izdajajo velike banke z dobro boniteto. Povprečna nominalna vrednost se giblje med 1-10 milijonov USD.

Od navadnih bančnih vezanih vlog se potrdilo o vlogi razlikuje po prenosljivosti. Namreč enkrat ko je sklenjeno, se s potrdilom o vlogi lahko na sekundarnem trgu trguje, in sicer do njene zapadlosti. Potrdila spadajo med zelo likvidne in trgovane instrumente denarnega trga, ker predstavljajo hiter in preprost način, da se finančni presežki plasirajo na trg za kratek rok.

Potrdilo o vlogi izvira iz ZDA in je njen nastanek povezan s predpisom, ki je omejeval višino obrestne mere, ki so jo banke ponujale za vezane in hranilne vloge. Pogajanje in prosto oblikovanje obrestne mere je bilo mogoče samo za vezave v vrednosti 100.000 USD ali več ter z rokom dospelosti nad 14 dni. Posledično so investicijske banke in druge posredniške organizacije tako hitro organizirale in vzpostavile sekundarni trg.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.