Pravila skrbnega računovodenja - PSR

(Good accounting practices)

Pravila skrbnega računovodenja (PSR) so dopolnitev Slovenskih računovodskih standardov in obravnavajo pravila in metode delovanja na posameznih računovodskih področjih kot so:

  • knjigovodske listine in poslovne knjige (knjigovodenje),
  • računovodsko predračunavanje,
  • računovodsko nadziranje,
  • računovodsko analiziranje,
  • računovodsko informiranje,
  • konsolidiranje.

Torej, PSR so priporočena strokovna podlaga, na kateri naj temelji notranje poročanje v organizaciji ter predvsem urejanje področja knjigovodskih listin.

Spodaj je seznam Pravil skrbnega računovodenja:


PSR 1 – Knjigovodske listine

PSR 2 – Poslovne knjige (računovodski razvidi)

PSR 3 – Stroški po vrstah, mestih in nosilcih

PSR 4 – Vrste poslovnega izida in denarnega izida

PSR 5 – Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni

PSR 6 – Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni

PSR 7 – Računovodsko nadziranje

PSR 8 – Računovodsko analiziranje

PSR 9 – Računovodsko informiranje

PSR 10 – Konsolidiranje

Pravila skrbnega računovodenja sestavlja in izdaja Slovenski inštitut za revizijo. PSR se sestavljajo in sprejemajo na enak način kot Slovenski računovodski standardi, s tem da njihovo sprejetje ne potrebuje soglasje ministrov.

Uporaba PSR ni obvezna, temveč se priporoča, predvsem pri notranjem poročanju. Včasih so bila Pravila skrbnega računovodenja sestavni del SRS, danes jih zgolj dopolnjujejo. V veljavo so stopila dne 1.1.2016, tako kot prenovljeni SRS 2016.

Izvirno besedila s Pravili skrbnega računovodenja najdete na spletni strani Inštituta za revizijo.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.