Prednostne delnice

(Preferred Stocks, Preferred Shares)

Obstaja več vrst delnic, toda delnice se ponavadi delijo na dve osnovni kategoriji, in sicer na navadne ter prednostne delnice.

Glede na Zakon o gospodarskih družbah, prednostne delnice so tiste delnice, ki njihovim imetnikom poleg vseh pravic, ki jih zagotavljajo navadne delnice, omogočijo tudi prednost pri izplačevanju vnaprej določenih zneskov dobička (dividenda). Hkrati prednostna delnica omogoča tudi prednost pri izplačilu vrednosti sredstev iz stečajne mase ob morebitni likvidaciji družbe. Prednostne delnice omogočajo tudi kakšne druge pravice, ki jih lahko opredeli statut družbe.

Povedano drugače, imetniki prednostnih delnic imajo prednost pred imetniki navadnih delnic. Razen pri glasovalnih pravicah. Prednostne delnice nimajo glasovalnih pravic, kar pomeni da vlagatelji s prednostnimi delnicami ne morejo soodločat pri vodenju družbe (preko skupščine). ZGD določa, da družba ne sme imeti več kot polovice prednostnih delnic v sestavi osnovnega kapitala.

Prav ta prednost je osnovna značilnost prednostnih delnic. Od tod tudi ime »prednostne delnice«.

Hkrati, prednostne delnice imajo lahko vnaprej določen fiksen dividendni donos izražen v odstotkih od vplačanega kapitala. Pri takšnih delnicah se cena, poleg poslovnih rezultatov, prilagaja tudi glede na stanje ključnih obrestnih mer na trgu.

ZGD še določa, da so pravice iz delnic nedeljive, kar pomeni da jih je nemogoče izločit iz vrednostnega papirja. Sicer so prednostne delnice lahko tudi zamenljive, kar pomeni da omogočajo imetnikom zamenjavo prednostnih v navadne delnice. Ponavadi se konverzija opravi v vnaprej določenem razmerju, običajno takrat, ko to želi imetnik sam.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.