Prenosljivi vrednostni papirji

(Transferable Securities)

Prenosljivi vrednostni papirji so vse vrste vrednostnih papirjev (razen plačilnih instrumentov), s katerimi se lahko trguje na kapitalskih trgih. "Prenosljivi" pomeni, da se z nakupom ali prodajo vrednostnega papirja pravice in obveznosti, ki izhajajo iz naložbe prenesejo na novega lastnika (imetnika) papirja.

Najpogostejše oblike prenosljivih vrednostnih papirjev so:

Pravzaprav so prenosljivi vrednostni papirji vsi finančni instrumenti, pri katerih je imetnik upravičen pridobiti ali prodati vrednostni papir. Hkrati pa ima imetnik pravico zahtevati denarno plačilo skladno s količino in/ali vrednostjo prenosljivih vrednostnih papirjev, ter glede na vrednost različnih tečajev, indeksov, obrestnih mer ali donosov (glej ZTFI).

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.