Presečni datum

(Record date, Cut-off date)

Presečni datum ima več pomenov. V splošnem pomenu se presečni dan nanaša na nek presek obdobja, časovno točko, ki ločuje obdobja. Presečni dan predstavlja nek datum s katerim se konča eno obračunsko obdobje in začne drugo. Zato ga je treba upoštevati pri časovnem razporejanju poslov in finančnih tokov, kar lahko vpliva na poslovni izid. Povedano drugače, na presečni datum so navidezno prekinjenji gospodarski tokovi in procesu, ter tudi njihovo merjenje za obdobje, ki se je končalo s tem dnem.

V kontekstu investiranja se presečni datum najbolj pogosto uporablja pri izplačevanju dividend. Presečni datum za dividendo je tisti datum na katerega se ugotavlja upravičenost do dividende. Do dividende so upravičeni tisti delničarji, ki so bili na presečni datum vpisani v delniško knjigo. Če se z delnicami aktivno trguje na borzi, se delniška knjiga pogosto spreminja. Zato je presečni datum zelo pomemben.

Pomembno je izpostaviti, da se spremembe lastništva v register vpisujejo z zamudo nekaj delovnih dni (odvisno od trga ter kdaj skrbnik prenese lastništvo na vlagatelja), zato vlagatelji morajo delnico pridobiti vsaj nekaj dni pred presečnim datumom, če želijo biti upravičeni do dividende. V tem vmesnem obdobju, vlagatelj še ni lastnik delnic in ni vpisan v delniško knjigo. Zato je pomembno delnico pridobiti nekaj dni pred presečnim datumom, če želi vlagatelj biti upravičen do dividende. Posledično je nastal t.i. ex-dividend datum oziroma prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende, ki ga uprava določi in je tesno povezan z presečnim datumom.

Presečni datum za dividendo določa uprava družbe, skupaj z datumom izplačila ter prvi trgovalnim dnem brez upravičenja.

Primer..

Ko se odloči družba izplačati dividendo delničarjem, najprej pogleda kdo so lastniki družbe na vnaprej določen presečni datum. Vsi, ki so na ta datum lastniki delnic, bodo prejeli dividendo. Družba je razglasila dividendo 1. junija. Na ta datum je objavila višino dividende, kdaj bo izplačana ter kdaj je presečni datum. Dividenda znaša 1 EUR in bo izplačana 1. avgusta. Presečni datum je določen 1. julija. Skratka, vsi delničarji, ki bodo natančno 1. julija vpisani v delniško knjigo kot lastniki, bodo 1. avgusta prejeli 1 EUR dividende na delnico. Poleg teh datumov, družba še objavi prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende (ex-dividend date). V tem primeru bi le-ta bil približno 29. junija (odvisno od trga), zaradi poravnave in vpisa v register.


Pomembni datumi za izplačilo dividende: datum objave, ex-dividend datum, presečni datum, datum izplačila

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.