Programsko trgovanje

(Program trading)

Programsko trgovanje pomeni avtomatsko trgovanje na borzi z uporabo nastavljenih računalniških programov. Pri takšnem trgovanju naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev izvaja sam računalnik, glede na parametre, ki jih je borzni posrednik oziroma vlagatelj vnesel v program. Programirani algoritem (napredna matematična enačba ali formula, ki ima namen sprovesti proces odločanja in izvesti vnaprej določene naloge) sproži trgovanje, ko trenutne tržne razmere zadovoljijo določene kriterije in parametre, ki jih je oblikoval vlagatelj. Lahko rečemo, da je programsko trgovanje vsaka oblika trgovanja z vrednostnimi papirji, ki se izvaja avtomatsko, ne da bi bila oseba neposredno vključena v trgovalni proces in izdajo naročil.

Največkrat programsko trgovanje izvajajo veliki institucionalni vlagatelji za borzne posle, ki obsegajo velike količine vrednostnih papirjev. Na ta način algoritem izvaja več poslov z manjšimi količinami. S tem se vlagatelj izogne vplivu na ceno vrednostnega papirja z lastnim trgovanjem ter prepreči drugim udeležencem na trgu ugotoviti, da gre za večji sveženj pri borznem poslu. Programsko trgovanje omogoča doseči najboljšo možno ceno v določenem trenutku brez vpliva na gibanje cene vrednostnega papirja s katerim se trguje.

Programsko trgovanje omogoča večjo likvidnost kapitalskih trgov in s tem tudi večjo učinkovitost samega trga. Poleg tega je možnost arbitraže z uporabo računalniških modelov, ki lahko simultano spremljajo različne trge, eden izmed ključnih namenov programskega trgovanja.

Začetki programskega trgovanja sežejo v 70-ta leta prejšnjega stoletja. Marsikateri ekonomski kronist trdi, da je ravno programsko trgovanje povzročilo borzni zlom leta 1987. Danes se je obseg programskega trgovanja še povečal. Npr. v povprečju predstavlja programsko trgovanje približno 30% celotnega prometa na borzi vrednostnih papirjev v New York-u (NYSE).

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.