Register dobro poučenih vlagateljev

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, 47. člen) določa, da Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) vodi evidenco oziroma register dobro poučenih vlagateljev v Republiki Sloveniji. Dobro poučeni vlagatelji so ponavadi pravne osebe katerih osnovna dejavnost je povezana s finančnimi trgi ali velika podjetja, ki imajo v svoji lasti večje portfelje finančnih naložb. V register dobro poučenih vlagateljev se na lastno zahtevo vpišejo tudi mala in srednje velika podjetja ter fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Register dobro poučenih vlagateljev vključuje osebno ime, stalno prebivališče in davčno številko ter firmo, sedež in matično številko pravnih oseb. Agencija osebi, vpisani v register dobro poučenih vlagateljev, na njeno zahtevo izda potrdilo, da je vpisana v tem registru.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.