Sklad skladov

(Fund of funds)

Sklad skladov je vzajemni sklad, ki svoje premoženje investira v kupone oz. enote premoženja drugih vzajemnih skladov ali v delnice investicijskih skladov, ki kotirajo na borzi.

V primerjavi s klasičnim delniškim ali obvezniškim vzajemnim skladom, sklad skladov ponuja vlagateljem možnost večje razpršenosti tveganj, ki jo omogoča izbira različnih naložbenih strategij in upravljavcev premoženja. Za male in preproste vlagatelje sklad skladov poenostavlja proces investiranja ter ponuja možnost natančnejše in lažje alokacije sredstev v upravljanju.

Vedno bolj priljubljena kategorija med tovrstnimi skladi so tisti, ki investirajo v hedge sklade. Hedge skladi ponujajo različne alternativne naložbene strategije in so zaradi tega atraktivni za investitorje. Takšen sklad hedge skladov je prijaznejši do malih investitorjev, ker omogoča pristop k tej premoženjski kategoriji z minimalnimi vložki. Hedge skladi namreč od potencialnih investitorjev za vstop ponavadi zahtevajo višje začetne vložke.

Pomanjkljivost skladov skladov je podvajanje stroškov poslovanja. Vsak sklad v portfelju zaračunava svojo upravljavsko provizijo, prav tako jo zaračuna tudi sklad skladov. Na ta način so stroški upravljanja višji kot če bi vlagatelj sam kupoval točke različnih vzajemnih skladov (privarčeval bi eno upravljavsko provizijo).

Sklad skladov je primeren za vlagatelje z manjšimi vložki in omejitvami pri možnostih razpršitve ter za vse tiste, ki jih mika področje hedge skladov, nimajo pa izkušenj in pogojev za vstop v to tvegano premoženjsko kategorijo.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.