Solventnost

(Solvency)

Solventnost preprosto pomeni trajna plačilna sposobnost. Se pravi, podjetje je solventno, če je na dolgi rok (trajno) sposobno poravnavati vse svoje finančne obveznosti, ko le-te zapadejo.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v svojem 11. členu pojasnjuje, da je solventnost v funkciji dolgoročnih virov financiranja, predvsem lastniškega kapitala, ki mora biti zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih podjetje opravlja, ter tveganj, ki jim je izpostavljeno pri opravljanju teh poslov. Z drugimi besedami, podjetje mora izkazovati kapitalsko ustreznost. Višina kapitala določa ali ima podjetje zadosti resursov (premoženja), da lahko dolgoročno poravnava svoje obveznosti, posebej v primeru, če nastopijo finančne težave. V veliki večini primerov podjetja zapadejo v insolventnost (nasprotje solventnosti) zaradi pomanjkanja kapitala.

Podjetje je lahko za kratek čas likvidno, toda če je družba podkapitalizirana (kapital kronično primanjkuje, delež dolgov je bistveno večji od kapitala), zelo je malo upnikov, ki bodo želeli sodelovati s podjetjem. Namreč, družba ne ponuja gotovosti da se bo poslovni odnos finančno obnesel ter da bodo obveznosti, ki izhajajo iz poslovnega odnosa, poplačane. Plačilna sposobnost in obstoj podjetja sta na dolgi rok vprašljiva.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.