Trg vrednostnih papirjev

(Securities market)

Trg vrednostnih papirjev je mesto, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih in kjer so pravila trgovanja ponavadi vnaprej določena (odvisno ali je trg organiziran ali ne). Z drugimi besedami, to je kraj, na katerem se srečujejo borzni posredniki ter za svoje stranke ali zase kupujejo in prodajajo delnice in druge vrednostne papirje.

Trg vrednostnih papirjev je lahko fizična lokacija, kjer se borzni posredniki tudi fizično srečujejo in trgujejo drug z drugim (npr. New York Stock Exchange) ali pa povsem elektronski sistem trgovanja (npr. NASDAQ), kjer se posredniki srečujejo le z uporabo posebnih informacijskih sistemov in drugih telekomunikacijskih instrumentov (računalniki, telefoni, internet...). Večina sodobnih svetovnih borz je zaradi hitrosti, enostavnosti pri shranjevanju zapisov o transakcijah ter manjših stroških, svoje trgovanje z vrednostnimi papirji popolnoma spremenila v elektronsko. Le peščica borz je ohranila tradicijo in obdržala fizično lokacijo, kjer borzni posredniki neposredno drug z drugim (iz oči v oči) sklepajo posle.

Vrednostni papirji se ponavadi delijo na tržne in netržne. Tržni so tisti, s katerimi se trguje na organiziranem trgu (borzi), medtem ko netržni vrednostni papirji niso vključeni v noben organiziran trg temveč se posli z njimi sklepajo direktno - brez posrednikov in nadzora kakršnekoli institucije. Pogosto so netržni vrednostni papirji izjemno nelikvidni in jih je težko prodati.

Trg vrednostnih papirjev je eden najpomembnejših dejavnikov tržne ekonomije, ker podjetjem omogoča dostop do kapitala in potencialnih investitorjev. Velikost celotnega svetovnega trga tržnih vrednostnih papirjev se ocenjuje na več kot 100 trilijonov USD (delniški približno 37 trilijonov USD, obveznški pa več kot 65 trilijonov USD).

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.