Tržna kapitalizacija

(Market capitalization, m cap)

Tržna kapitalizacija pomeni skupno tržno vrednost vseh delnic podjetja, in se izračuna tako, da se trenutna tržna vrednost delnice pomnoži s številom vseh izdanih delnic podjetja.

Npr. če ima podjetje ABC 1.000.000 izdanih delnic, in je trenutna tržna cena za delnico €4,00, to pomeni da je tržna kapitalizacija družbe ABC €4.000.000 (1.000.000 x 4,00).

Na finančnih trgih so podjetja razdeljena glede na velikost njihove tržne kapitalizacije in se ponavadi kategorizirajo na naslednji način:

  • velika podjetja: tržna kapitalizacija nad $5 milijard
  • srednje velika podjetja: tržna kapitalizacija med $1 milijardo in $5 milijard
  • majhna podjetja: tržna kapitalizacija pod $1 milijardo

Zakaj je tržna kapitalizacija pomemben podatek?

Tržna kapitalizacija predstavlja mnenje investitorjev o neto vrednosti družbe, ne glede na njene računovodske izkaze. Z drugimi besedami je to percepcija trga o vrednosti podjetja (kaj mislijo investitorji koliko je to podjetje vredno?). Zaradi tega je tržna kapitalizacija pomemben dejavnik pri vrednotenju gospodarskih družb. Prav tako se podatek o kapitalizaciji lahko uporabi pri primerjanju družbe z drugimi družbami, regijami ali gospodarskimi sektorji.

Tržna kapitalizacija je podatek pomemben tudi za upravljavce premoženja, ki s takšno kategorizacijo lahko prilagajajo strukturo svojih naložbenih portfeljev in zasledujejo določene naložbene strategije. Pogosto so podjetja z večjo tržno kapitalizacijo manj tvegana kot tista z manjšo in je likvidnost (promet) njihove delnice večja.

Poleg tržne kapitalizacije podjetij, se izračunavajo še tržne kapitalizacije celotnih trgov, indeksov in regij. Npr. skupna tržna kapitalizacija svetovnega delniškega trga je v oktobru 2008 ocenjena na $36,6 trilijonov. Tržna kapitalizacija slovenskega delniškega trga je decembra 2008 bila približno €8,5 milijard (leto pred pa €19,7 milijard - precejšnje zmanjšanje zaradi močnega upada tečajev delnic), medtem ko je kapitalizacija obvezniškega trga znašala €6,8 milijard. Skupaj z investicijskimi kuponi in delnicami investicijskih družb je celotna tržna kapitalizacija slovenskega trga vrednostnih papirjev znašala približno €15,6 milijard.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.