Tržni kazalnik

(Market multiple, Market ratio)

Tržni multiplikator ali tržni kazalnik je relativni kazalnik vrednosti, ki nam pomaga razumeti kakšna je trenutna tržna vrednost podjetja oziroma naložbe. Povedano drugače, tržni multiplikator je mera s katero analitik meri vrednost podjetja na trgu. S tovrstnimi multiplikatorji standardiziramo podjetja, kar je pomembno, da podjetja med seboj sploh lahko primerjamo.

Tako kot vsak multiplikator, je tudi tržni multiplikator načeloma opredeljen tako, da se en podatkovni parameter deli z drugim.

Tržni multiplikator = Podatek 1 / Podatek 2

Tržni kazalnik je instrument finančne analize, ki kombinira tržne in finančne podatke ter jih postavlja v smiselna razmerja (ponavadi multiplicira prihodke iz prodaje, dobiček iz poslovanja, čisti dobiček ipd.). Vse z namenom ugotavljanja tržne vrednosti podjetja oziroma naložbe. Pove nam kako je podjetje ovrednoteno na trgu v primerjavi z njeno finančno situacijo – ali je drago oziroma poceni. Na ta način ima tržni multiplikator vlogo relativnega kazalnika vrednosti, ki omogoča vrednostno primerjavo podjetij in naložb med seboj.

Lahko rečemo, da je tržni multiplikator cena, ki jo je vlagatelj pripravljen plačati za eno enoto, ki se nahaja v imenovalcu. Npr. P/E kazalnik (price-earnings), ki ima vrednost 10, pomeni da je za vsak euro čistega dobička vlagatelj pripravljen plačati 10 eur. Hkrati lahko tržni multiplikator tudi predstavlja časovno obdobje v katerem bo vlagatelj povrnil svojo investicijo. Npr. pod predpostavko, da bo podjetje vsako leto proizvedlo isti dobiček, lahko P/E kazalnik z vrednostjo 10 pomeni, da se vlagatelju naložba povrne v 10 letih. Vlagatelj je za vsak euro dobička pripravljen plačati 10 eurov. Če bo družba vsako leto ustvarila en euro dobička, to pomeni da bo vlagatelj povrnil investirana sredstva v 10 letih.

Načeloma velja pravilo, da višji tržni multiplikator pomeni tudi večjo kakovost naložbe oziroma višja pričakovanja vlagateljev glede donosov v prihodnosti.

Med najbolj znanimi multiplikatorji so:

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.