Tržno tveganje

(Market risk)

Tržno tveganje je finančno tveganje, ki se nanaša na verjetnost, da se bo vrednost določenega finančnega sredstva (npr. delnica, obveznica, terjatev) ali celotnega portfelja naložb spremenila oziroma zmanjšala zaradi spremembe v tržnih razmerah. Pravzaprav je tržno tveganje negotovost glede končnega finančnega stanja zaradi gibanj in volatilnosti tržnih dejavnikov kot so cene blaga, valut, finančnih instrumentov in obrestnih mer. Negativne spremembe v tržnih cenah predstavljajo potencijalno izgubo pri posameznem sredstvu, naložbeni poziciji ali celotnem portfelju. Skratka, lahko rečemo, da je tržno tveganje obseg izpostavljenosti spremembam tržnih vrednosti.

Tržnih tveganj je več. Med najbolj poznanimi sta valutno tveganje ter obrestno tveganje. Tudi deželno tveganje lahko prištejemo med tržna tveganja.

Tako kot pri drugih oblikah tveganj, se obseg morebitnih izgub iz naslova tržnega tveganja - izpostavljenost do tržnega tveganja - meri z različnimi metodologijami kot so VAR, beta, trajanje (angl. duration), konveksnost (angl. convexity), različni stres testi itn.

Tržno tveganje je splošno tveganje in ne specifično. Kot takšno ima lahko tržno tveganje širše posledice in učinek na več različnih investicij hkrati. Npr. izpad proizvodnje zaradi požara pri posameznem podjetju je specifično tveganje, ki negativno vpliva le na delnico tega podjetja in ne na druge naložbe v portfelju. Sesutje nepremičninskega balona v 2007 in 2008 ali pa nižanje referenčnih obrestnih mer sta dobra primera tržnih tveganj, ki vplivata na celoten portfelj finančnih sredstev oz. naložb.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.