Upravljanje premoženja

(Asset management )

Upravljanje premoženja ima pravzaprav dva pomena, odvisno od področja na katerega se nanaša. Ena definicija se nanaša na svetovalne storitve upravljanja premoženja za stranke, druga pa na upravljanje premoženja znotraj podjetja v kontekstu korporativnih financ.

Individualno upravljanje premoženja

Iz vidika svetovanja in investicij, upravljanje premoženja lahko definiramo kot koordiniranje in nadzor nad finančnim portfeljem strank. Finančni portfelj, poleg naložb, lahko vsebuje tudi druge oblike finančnega premoženja, kot npr. transakcijske in pokojninske račune, zavarovanja itn. Upravljanje premoženja lahko pokriva tudi izdelavo finančnega načrta, nadzor nad izvajanjem osebnega proračuna ter davčna vprašanja. Toda, v največji meri se upravljanje premoženja nanaša na vodenje in upravljanje naložbenega portfelja za stranke. Osnovne dejavnosti upravljanja premoženja so pridobivanje ter prodajanje posameznih naložb, ter odločanje o tem koliko premoženja bo alociranega na posamezen naložbeni razred (npr. odločitev o tem kakšen delež portfelja bo investiran v delnice, kakšen pa na obveznice, nepremičnine ali denarni trg).

Cilj upravljanja premoženja za stranke je le eden: čim bolj povečati vrednost naložbenega portfelja stranke ob čim manjšem tveganju. V tem procesu upravljanja se upoštevajo želje, cilji in potrebe stranke. Upravljavec premoženja zastavljeni cilj plemenitenja portfelja poskuša doseči z raziskovanjem, analiziranjem in izbiranjem posameznih naložb.

Za storitev upravljanja si upravljavec premoženja obračunava upravljavsko provizijo. Nekateri upravljavci se lahko poplačajo tudi iz udeležbe v ustvarjenem donosu. Stranke, ki najpogosteje potrebujejo storitve upravljanja premoženja so pokojninski skladi, komericalna podjetja ter premožni posamezniki.

Upravljanje premoženja v podjetju

Iz vidika korporativnih financ, upravljanje premoženja pomeni proces vzdrževanja in optimiranja osnovnih sredstev podjetja. Cilj upravljanja premoženja je iskati načine in zagotoviti, da je njihov izkoristek maksimiziran. Pravzaprav, cilj je maksimizirati vrednost podjetja z učinkovitim upravljanjem sredstev: da so bolj učinkovita, cenejša ter zanesljiva (da poslovanje zaradi morebitnega nedelovanja ni moteno). Proces upravljanja premoženja zajema postopke izbire sredstev, izbire načina financiranja sredstev, izbire računovodskih metod, upravljanja s poslovnimi procesi ter vzdrževanje.

V podjetjih dejavnost upravljanja premoženja ponavadi izvajajo zaposleni.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.