Upravljavska provizija

(Asset management fee)

Upravljavska provizija je strošek, ki ga družba za upravljanje obračuna za strokovno storitev upravljanja portfelja vlagateljev. Z drugimi besedami, upravljavska provizija je strošek, ki ga plača vlagatelj nekomu za profesionalno izbiro potencialnih naložb, vodenje portfelja in izračunavanje donosnosti. Dejstvo, da bo vaše premoženje upravljal strokovnjak pač nekaj stane.

Upravljavsko provizijo najpogosteje srečamo pri vzajemnih skladih. Višina provizije se razlikuje med upravljavci in skladi, in je ponavadi določena v prospektu posameznega ali krovnega sklada oziroma s pogodbo o upravljanju (če gre za individualno upravljanje).

Strošek upravljanja vlagatelj ne plača direktno, temveč se le-ta odšteje od sredstev v upravljanju. Provizija je izražena v odstotkih od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada oziroma premoženja v upravljanju. Npr. če ima sklad ali individualni portfelj sredstva v višini 1 mio EUR in znaša upravljavska provizija 1%, bo pač upravljavska provizija s portfeljem znašala 10.000 EUR na letni ravni. Običajno se upravljavske provizije gibljejo med 1-4%, odvisno od profila upravljavca in sklada. Čeprav izražena v odstotkih na letni ravni, se provizija ponavadi obračunava dnevno, ob vsakokratnem izračunu vrednosti premoženja in čiste vrednosti sredstev sklada v upravljanju, izplačuje (odteguje) pa se na mesečni ravni.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.