Valutno tveganje

(Exchange rate risk, Currency risk)

Valutno tveganje je finančno tveganje in pomeni nevarnost pred finančno izgubo zaradi sprememb vrednosti ene valute v primerjavi z drugo. Razmerje med vrednostima dveh valut imenujemo valutni ali devizni tečaj.

Valutnemu tveganju so najbolj izpostavljena uvozna in izvozna podjetja, ki poslujejo z državami z različno monetarno valuto. Če se med poslovanjem valutni tečaj spremeni in je ob plačilu neugodnejši od tistega, ki je bil veljaven ko je posel bil sklenjen, lahko podjetje iz tega naslova utrpi finančno izgubo.

Npr. podjtje XY naroči 10 računalnikov iz tujine po ceni 3.000 USD. Tečaj med USD in EUR v času naročila znaša 1,50 USD za 1 EUR. To pomeni, da je podjetje XY računalnike kupilo za 2.000 EUR (3.000/1,5). Ker je račun za 3.000 USD izstavljen v dolarjih bo podjetje XY račun tudi plačalo v dolarjih. Po 60 dneh, ko račun zapade v plačilo, se valutni tečaj spremeni in znaša 1,40 USD za 1 EUR. Ker mora podjetje XY sedaj zamenjati EUR za USD, da lahko plača račun, bo ob trenutnem tečaju za 3.000 USD odštelo cca. 2.143 EUR (3.000/1,4). Kot je razvidno, je XY zaradi spremembe deviznega tečaja plačalo 143 EUR več. To predstavlja finančno izgubo. Družba je v obdobju 60 dni bila izpostavljena valutnemu tveganju.

Podobna tveganja se pojavljajo pri kreditnih poslih in finančnih instrumentih, ki so denominirani v tuji valuti. Njihova končna vrednost je predvsem odvisna od sprememb valutnega tečaja.

Valutni tečaji utegnejo biti precej volatilni. Njihova volatilnost ima posledice na:

  • obseg mednarodne trgovine
  • pretok kapitala iz ene ekonomije v drugo
  • povečuje špekulativno investiranje
  • povečuje resurse, ki se namenjajo obvladovanju tveganj
  • otežuje izvajanje ekonomskih politik

Pri obvladovanju valutnega tveganja se večinoma uporabljajo valutne terminske pogodbe, ki lahko omilijo negativne spremembe deviznih tečajev.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.