Vlagatelj aktivist

(Activist Investor)

Vlagatelj aktivist je ponavadi posamezen delničar, ki uspe pridobiti pomemben delež v lastništvu podjetja ter poskuša na podlagi tega vplivati na vodenje le-tega. V najboljšem primeru, vlagatelj aktivist doseže pridobitev predstavnika v nadzornem svetu družbe s ciljem, da vpliva na pomembne odločitve in spremembe pri poslovanju podjetja. Z drugimi besedami, investitor aktivist preko svojega, sicer manjšinskega deleža, izvaja pritisk na poslovodstvo podjetja z namenom uvajanja določenih sprememb. Njegov osnovni cilj je povečati vrednost podjetja z aktivnim vključevanjem in pritiskanjem na vodenje družbe.

Vlagatelj aktivist svoj osnovni cilj lahko poskuša doseči s sprožanjem tako finančnih kot tudi nefinančnih ukrepov, odvisno od tega v čem je vlagatelj prepoznal nerealizirano vrednost v poslovanju družbe. Nekateri ukrepi so lahko:

1. spreminjanje korporativnih politik in procesov,
2. spreminjanje strukture kapitala,
3. zmanjševanje stroškov,
4. dezinvestiranje,
5. cepitev podjetja na več manjših podjetij,
6. uporaba denarnih sredstev za izplačilo dividend,
7. spreminjanje politike ravnanja z okoljem in dr.

Svoj aktivizem vlagatelji izvajajo lahko na več načinov, in sicer:

1. združevanje delničarjev in preglasovanje na skupščinah,
2. medijske kampanje,
3. odprta pisma poslovodstvu,
4. sodni postopki in pravde,
5. pogajanja s poslovodstvom in dr.

Zanimivost aktivističnega pristopa investiranju tiči v tem, da manjši lastniški delež (tudi manj kot 10 %) vlagatelju lahko zadostuje za doseganje pomembnih sprememb pri poslovanju družbe, ki lahko povečajo vrednost podjetja. Prevzem celotne družbe je precej težja in veliko dražja naloga.

Podjetje postane tarča vlagateljev aktivistov takrat, ko je slabo vodeno, stroškovno neučinkovito ali preveliko. V vsakem primeru, vlagatelj aktivist je prepričan, da s pritiskanjem na vodenje družbe lahko razreši njene težave ter pozitivno vpliva na vrednost podjetja


10 najbolj znanih investitorjev aktivistov


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.