Vzajemni sklad

(Mutual fund)

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki ga upravlja registrirana družba za upravljanje premoženja. Sam sklad ni pravna oseba, ampak le združuje premoženje vlagateljev. Celotno premoženje je razdeljeno na enake osnovne dele, ki jih imenujemo točke vzajemnega sklada oz. enote premoženja. Vzajemni sklad ni nič drugega kot "košarica" oziroma portfelj različnih vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov s katerimi v imenu investitorjev upravlja strokovnjak za finančne trge.

Upravljavec sklada zbrana sredstva investira v potencialno donosne delnice, obveznice in druge finančne instrumente z namenom ustvarjanja kapitalskih dobičkov. Naložbena strategija upravljavca je odvisna od vnaprej določene naložbene politike, ki je zapisana v prospektu sklada. Ponavadi se naložbena strategija izvaja po načelu razpršitve tveganj (diverzifikacije) v izključnem interesu imetnikov enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

Sredstva vzajemnega sklada se zbirajo z vplačili vlagateljev. Vsako vplačilo se preračuna v enote premoženja, ki se potem dodelijo vplačniku oziroma vlagatelju. Z drugimi besedami je vlagatelj s svojim vplačilom kupil določeno število enot premoženja sklada. Vsaka enota premoženja ima svojo vrednost in se lahko skozi čas spreminja. Vrednost enote premoženja (VEP) se izračunava dnevno in nam pove kako se giblje vrednost naložb v vzajemnem skladu.

Ob vplačilu v sklad se vlagatelju ponavadi zaračuna vstopna provizija. Ta se razlikujejo med skladi. Pri določenih skladih obstajajo tudi izstopne provizije, ki se zaračunavajo ob izplačilu. Svoje enote premoženja vlagatelji lahko kadar koli unovčijo; vzajemni sklad je zakonsko obvezen izplačati vlagatelja na njegovo zahtevo.

Namen vzajemnega sklada je omogočiti vlagateljem lažje in strokovnejše investiranje v vrednostne papirje, ter učinkovito razpršitev tveganj.

Vzajemni skladi se med seboj razlikujejo predvsem po svoji naložbeni politiki:

Investicijski skladi se delijo tudi na zaprte in odprte sklade. Vzajemni skladi so odprti investicijski skladi.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.