Zakladne menice

(Treasuries)

Zakladne menice so eden od instrumentov denarnega trga. So kratkoročni vrednostni papirji države s katerim se lahko trguje na sekundarnem trgu. Izdani so v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi. V Republiki Sloveniji jih izdaja Ministrstvo za finance v apoenih po 1.000 EUR. Ponavadi imajo zakladne menice rok dospelosti tri, šest ali dvanajst mesecev.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: ob izdaji vlagatelji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa jim izplača nominalni znesek naložbe. To pomeni, da vmesnih izplačil obresti ni. Obresti in glavnica se v celoti izplačata ob dospelosti zakladne menice. Obresti pa se izračunavajo z uporabo navadnega obrestnega računa, z upoštevanjem dejanskega števila dni do dospelosti ter 360 dni v letu.

Primarna prodaja se vrši na avkcijah pri Ministrstvu za finance, vlagatelji pa lahko oddajo naročila za vpis tudi pri pooblaščenih vpisnikih. Vlagatelji na avkciji licitirajo ceno, ki odraža želeno obrestno mero za določeno obdobje. Imetniki zakladnih menic so lahko tako pravne kot fizične osebe. Izdaja oziroma vpis zakladnih menic se izvede dva delovna dneva po avkciji. Sekundarni trg zakladnih menic predstavlja kotacija kratkoročnih vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi.

Po navadi država izdaja zakladne menice za namen financiranja primanjkljajev državnega proračuna. Zakladne menice so najbolj likviden in tudi najvarnejši instrument denarnega trga, saj tveganja neizpolnitve obveznosti praktično ni.

Na velikih trgih kot je ZDA predstavljajo zakladne menice tudi orodje za izvajanje politik odprtega trga oziroma uravnavanje količine primarnega denarja v obtoku in doseganje ustrezne ravni obrestnih mer.

Koledar avkcij si lahk ogledate tukaj.

Značilnosti zakladnih menic objavljene v prospektu.

V veliki meri je definicija povzeta iz spletne strani Ministrstva za finance.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.