Zamenljive prednostne delnice

(Convertible Preferred Stock)

Zamenljive prednostne delnice so prednostne delnice, ki imajo v sebi vgrajeno možnost konverzije v navadne delnice. Povedano drugače, to so takšne delnice, ki imetnikom omogočajo zamenjavo prednostnih v navadne delnice, če bi imetnik to želel sam.

Zamenjava oziroma konverzija prednostnih v navadne delnice se ponavadi opravi v vnaprej določenem razmerju, in sicer po poteku datuma, ki je opredeljen ob izdaji prednostnih delnic.

Zakaj bi imetniki prednostnih delnic želeli takšno konverzijo? Imetniki prednostnih delnic so ponavadi deležni fiksne, vnaprej določene dividende, ki se ne spreminja in ne raste. V dobrih časih, ko podjetje povečuje svoj dobiček ter tudi dividendo, imetniki prednostnih delnic so na slabšem in ne profitirajo iz naslova rastoče dividenda oziroma rastoče cene navadnih delnic, temveč je njihov donos fiksen. V takšnem primeru si morda želijo imeti na voljo opcijo, da lahko prednostne delnice zamenjajo za navadne. Podjetja pa vgrajujejo to možnost v prednostne delnice, da privabijo čim več investitorjev.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.