Zunanji državni dolg

(External debt, External public debt)

Državni ali javni dolg se lahko deli na notranji in zunanji državni dolg, odvisno od tega kdo je upnik države ter na katerem finančnem trgu je dolg izdan. Zunanji javni dolg je tisti dolg, ki nastane ko se država zadolži pri drugih državah, na tujih finančnih trgih oziroma pri tujih mednarodnih finančnih organizacijah (EBRD, EIB, IBRD, IMF itn.). Z drugimi besedami, to je dolg ki ga država dolguje upnikom iz tujine.

Zunanji javni dolg lahko vključuje tako najemanje kreditov kot izdajanje državnih obveznic v tujini.

Višino zunanjega dolga posamezne države pozorno spremlja Mednarodni denarni sklad (IMF).

Delitev javnega dolga na notranji in zunanji je vedno bolj nepomembna zaradi dostopa do ter prepletenosti svetovnih kapitalskih trgov in globalnih denarnih tokov.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.